Verlagen toetredingsleeftijd

Vanaf 1 januari 2024 wordt de toetredingsleeftijd verlaagd van 21 jaar naar 18 jaar. Dit betekent dat werknemers al vanaf 18 jaar pensioen opbouwen.

Waarom is de toetredingsleeftijd verlaagd?

De overheid wilt zoveel mogelijk werkenden pensioen laten opbouwen. Dit is dan ook de reden van de verlaging van de toetredingsleeftijd. Deze nieuwe regeling is nog in afwachting van goedkeuring van de Eerste Kamer.

Let op! Deze wijziging is nog onder voorbehoud. De Wet moet nog worden goedgekeurd door de Eerste Kamer. Gaan zij akkoord? Dan gaat de wijziging naar verwachting op 1 juli 2023 in. Wij houden u hiervan op de hoogte.