Klachten

Wij helpen u graag zo goed mogelijk. Daarom doen wij ons uiterste best om de administratie en de uitkeringen van uw pensioen zo goed mogelijk te regelen. Maar het kan zijn dat u toch niet tevreden bent over ons.

Meld uw klacht

Bent u ontevreden? Dat vinden wij vervelend. Om u zo goed mogelijk te helpen, willen we graag dat u uw klacht meldt via het klachtenformulier. Geef daarbij zo duidelijk mogelijk aan waarover u een klacht heeft. U krijgt van ons binnen vijf werkdagen antwoord op uw klacht.

U bent het niet eens met ons antwoord op uw klacht

Bent u het niet eens met ons antwoord op uw klacht? Of heeft u na ons antwoord nog klachten? Stuur dan een e-mail aan het bestuur. Zet in deze e-mail uw naam, adres en waarom u het niet met ons eens bent. Deze e-mail kunt u sturen aan: StiPP.Secretariaat@pggm.nl

U kunt ook een brief sturen aan het bestuur:

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP)
t.a.v. Bestuursondersteuning
Postbus 434
3700 AK Zeist

Het bestuur neemt binnen acht weken na ontvangst van uw e-mail of brief een beslissing. U ontvangt van het bestuur schriftelijk een reactie.

Ombudsman Pensioenen

Bent u het ook niet eens met de beslissing van het bestuur? Dan kunt u uw klacht melden bij  de Ombudsman Pensioenen in Den Haag. De Ombudsman Pensioenen is een onafhankelijke instelling. Zij behandelen klachten of geschillen over de uitvoering van het pensioenreglement van pensioenuitvoerders in Nederland. De ombudsman kijkt altijd wat wij en u er aan gedaan hebben om de klacht op te lossen. Voor een snelle behandeling van uw klacht is het dus verstandig om uw klacht eerst bij StiPP te melden.

Meer informatie

Meer informatie over de klachtenprocedure leest u in het klachtenreglement.