Wekentelling begint vanaf 21 jaar

Wekentelling start vanaf 21 jaar

Op dit moment worden uw gewerkte weken al geteld vóór de leeftijd van 21 jaar. Als u jonger bent dan 21 jaar wordt u dan eerder deelnemer in de Plusregeling, omdat uw gewerkte weken vóór de leeftijd van 21 jaar ook meetellen. Dit gaat veranderen. Per 1 juli 2023 tellen uw gewerkte weken vóór de leeftijd van 21 jaar niet meer mee. U start dus vanaf 21 jaar in de Basisregeling. Op dat moment begint u ook met het tellen van de gewerkte weken. Na 52 gewerkte weken gaat u pensioen opbouwen in de Plusregeling.

Let op! Deze wijziging is nog onder voorbehoud. De Wet moet nog worden goedgekeurd door de Eerste Kamer. Gaan zij akkoord? Dan gaat de wijziging naar verwachting op 1 juli 2023 in. Wij houden u hiervan op de hoogte.